OPENBAAR VERVOER IN HÉÉL UTRECHT, ZEG NEE TEGEN U-LINK EN U-FLEX

Teken de petitie

TEKEN DE PETITIE

Stop de bezuinigingen op het Openbaar Vervoer in de regio Utrecht 

Teken de petitie / Reageer op het vervoersplan / Neem contact op met volksvertegenwoordigers

U-OV wil een nieuw Hoogwaardig Openbaarvervoernet introduceren. Hierbij gaan zes (deels nieuwe) buslijnen in hun eigen felle kleur vaker rijden: U-link. Op de meeste van die lijnen ontbreekt de noodzaak hiervoor echter: er rijden op dit moment genoeg bussen om alle reizigers te verwerken, maar men hoopt nieuwe reizigers te trekken. Hiervoor wordt wel flink bezuinigd: op veel plaatsen waar geen U-link rijdt, gaan minder of soms zelfs helemaal geen bussen meer rijden. Bestaande reizigers, waarvan sommigen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, worden zo de dupe van een zoektocht naar reizigers die er nog niet zijn, en die dus niet afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Niet alleen wordt er flink bezuinigd in delen van de stad en regio: Utrecht krijgt er ook nog eens een slecht, halfbakken HOV-net voor terug:

  • Bussen met felgekleurde voorzijdes (naast de gele bussen komen er rode, groene, roze, lichtblauwe, donkerblauwe en paarse bussen bij) zorgen voor een chaotisch straatbeeld.
  • De kleuren kunnen ook niet consequent worden doorgevoerd: lijn 50 wordt deels gereden door Syntus, en op lijn 28, 73 en 77 rijden 's avonds en op zondag met andere bussen dan overdag, die ook niet de goede kleuren zullen dragen.
  • Door het kleurensysteem zijn bussen minder flexibel in te zetten, wat de kosten verhoogt.
  • Grote delen van de stad en regio worden niet door het netwerk bedient, en lijnen die qua frequentie even hoogwaardig zijn als de andere lijnen maken er geen deel van uit.
  • Het netwerk vertoont geen enkele samenhang: het Groningse Q-link, waarop U-link gebaseerd is, bestaat uit lijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 15, U-link uit lijn 28, 34, (2)41, 50, 73 en 77. En op Utrecht Centraal is overstappen tussen alle U-link lijnen een hele uitdaging: een van de vijf lijnen die daar komen (28) stopt namelijk op een heel ander busstation aan de andere kant van CS.
  • Op niet alle U-link lijnen worden verbeteringen doorgevoerd: lijn 28 gaat juist minder vaak rijden, en ook op lijn 41 worden nauwelijks verbeteringen doorgevoerd.

Op de rest van deze website kunt u de gedetailleerde kritiek op U-link en de bezuinigingen die ervoor worden doorgevoerd terugvinden.

WAT KAN IK DOEN?
In de eerste plaats kunt de [petitie] tekenen, hiermee maken we aan de Provinciale Staten duidelijk dat Utrecht liever overal bussen heeft dan een halfbakken prestigeproject als U-Link. Het zijn namelijk uw volksvertegenwoordigers die de opdracht hebben gegeven om deze plannen te ontwikkelen en uw volksvertegenwoordigers die besluiten of ze uiteindelijk doorgaan of niet.

Daarnaast kunt u hier tot 30 juni een enquête invullen over de plannen van U-OV. Houd er hierbij wel rekening mee dat U-OV deze plannen positief zal presenteren, het zijn namelijk hun eigen plannen.

Tot slot kunt u contact opnemen met de politiek, want uiteindelijk bepaalt de politiek of dit vervoersplan wordt goedgekeurd of niet.

E-mail: neetegenulink@gmail.com / Twitter: @neetegenulink / Facebook: Nee tegen U-link / Instagram: neetegenulink
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.