"REKENFOUTEN" IN HET VERVOERSPLAN

  • In het vervoersplan wordt bij het overzicht aan DRU-mutaties* is het aantal DRU's dat erbij komt even groot als het aantal DRU's dat verdwijnt. Een van de posten waar DRU's bijkomen is echter: "stelpost voor onvoorziene werkzaamheden, rijtijdmutaties en correcties". Dit klinkt in eerste instantie logisch, natuurlijk is er een post voor onvoorziene omstandigheden. Het gaat hier echter om extra geld dat hiervoor vrijgemaakt wordt, en waarvoor dus op andere buslijnen bezuinigd moet worden.
  • Het gaat hier volgens het vervoersplan om 2850 DRU's die extra worden vrijgemaakt. Volgens het CROW ligt het gemiddelde tarief voor een DRU in Nederland op 108 euro, wat van 2850 DRU's dus ruim 300.000 euro maakt. Deze 300.000 euro bezuinigt U-OV dus op het daadwerkelijke openbaar vervoer, de kosten worden echter wel doorgerekend aan de provincie
  • Daarnaast valt het op dat U-OV de rijtijden de laatste jaren wel heel ruim berekend. Het is een logische gedachte om de rijtijden tussen de haltes wat krapper te berekenen zodat bussen tenminste niet te vroeg vertrekken, en dit dan te compenseren door tussen de laatste haltes wat extra tijd te plannen, waardoor de bus toch op tijd op het eindpunt aankomt. Nu wordt echter zoveel extra tijd bij gepland, dat bussen in de regel minder lang onderweg zijn dan in de dienstregeling staat, waardoor U-OV als dit inderdaad klopt in de praktijk veel minder DRU's rijdt dan waar de provincie voor betaalt.
  • Bij wijze van test heb ik voor één dag op buslijn 1 de balans opgemaakt: het aantal minuten dat bussen in totaal te laat bij het eindpunt aankwamen opgeteld en het aantal minuten dat bussen in totaal te vroeg aankwamen daarvan afgetrokken (+1 en -1 heb ik niet meegerekend), en hetzelfde gedaan bij de vertrektijden. Hier kwam uit dat lijn 1 op die ene werkdag 97 minuten minder had gereden dan volgens de dienstregeling, wat voor iedere werkdag neer zou komen op zo'n 400 DRU per werkdag. Puur op één buslijn doordeweeks komt dat al neer op ongeveer 45.000 euro per jaar. Als dit bij alle buslijnen het geval is komt dit dus ook op een flink bedrag uit. De provincie zou er goed aan doen dit te onderzoeken.

*een DRU is een dienstregelinguur, het overzicht met DRU-mutaties is een overzicht van hoeveel dienstregelinguren er per lijn bijkomen of juist verdwijnen.