DE PROBLEMEN MET HET NETWERK VAN U-LINK

Vul een subtitel in

Algemeen

 • Er bestaat geen goede overstap tussen de U-linklijnen op Utrecht CS: lijn 28 vertrekt op een ander busstation dan de lijnen (2)41, 50, 73 en 77.
 • Verreweg de meeste delen van Utrecht worden niet door een U-linklijn bediend, in bijvoorbeeld Overvecht, Zuilen, Ondiep, Oog in Al, Kanaleneiland, Lunetten, Hoograven en Oudwijk komt geen U-linkbus.  
 • Er is geen sprake van een logische samenhang tussen de buslijnen: lijn 34 en (2)41 komen niet in Utrecht Centrum, lijn (2)41 dan weer wel op Utrecht CS, lijn 34 weer niet. Lijn 28 en 73 delen een groot deel van de route, maar dit is nergens in terug te zien. Lijn 41 en 50 eindigen bij Utrecht CS, lijn 28, 73 en 77 zijn doorgaande lijnen. In niets heeft het geplande U-link iets weg van een coherent netwerkt.
 • Het is niet eens duidelijk wat een lijn nou eigenlijk U-link maakt. Er is geen vaste frequentie waaraan lijnen moeten voldoen, sommige lijnen slaan haltes over en sommigen niet. 
 • Andere lijnen hebben vergelijkbare frequenties maar maken geen deel uit van het netwerk, denk hierbij aan bijvoorbeeld lijn 107 en een hoop stadsbuslijnen. Welke lijnen deel uit maken van het netwerk lijkt een vorm van willekeur.

De individuele lijnen

 • Lijn 28: op lijn 28 verandert er vrij weinig. Wel gaat de bus juist minder vaak rijden dan voorheen, ondanks dat deze onder U-link gaat vallen. Ook wordt in het kader van dit concept voortaan de halte Vredenburg overgeslagen.
 • Lijn 34: lijn 34 vervangt de lijnen 71, 72 en deels 271, maar rijdt niet meer in Nieuwegein en richting Driebergen-Zeist, Doorn en verder. Met overstap ontstaan weliswaar in theorie meer reismogelijkheden voor reizigers uit deze plaatsen, maar Qbuzz heeft nog nergens bewezen een dergelijk overstapsysteem goed uit te kunnen voeren, sterker nog, in het gebied Drechtsteden-Molenwaard-Giessenlanden werd het zeker in het begin een enorme chaos, en we spreken hier over een stuk minder overstappende reizigers dan met deze nieuwe lijn 34 het geval zal zijn.
  Daarnaast wordt nu ook in het weekend tussen Zeist, De Uithof en Westraven gereden, maar liefst iedere 10 minuten op zaterdag en ieder kwartier op zondag. Pure geldverspilling: deze plaatsen zijn schoolvoorbeelden van bestemmingen waar vrijwel alleen doordeweeks mensen naartoe reizen. In het weekend willen verreweg de meeste mensen naar het centrum van Utrecht. Ieder halfuur een bus zou op dit traject echt ruimschoots volstaan in het weekend.
 • Lijn 41/241: deze lijnen veranderen eigenlijk niet.
 • Lijn 50: De bussen van lijn 50, 51 en 251 zitten nu al eigenlijk nooit zo vol dat er mensen moeten staan, sinds lijn 50 iedere 10 minuten is gaan rijden in plaats van ieder halfuur, rijden er eigenlijk teveel bussen over dit traject. Ondanks dat lijn 51 ook al deels wordt vervangen door lijn 74, wordt de frequentie tussen Utrecht en station Driebergen-Zeist nog eens verhoogt. De extra ritten tot Driebergen-Zeist rijden in een gebied met weinig potentie (zo dichtbevolkt is de omgeving van de Utrechtseweg binnen Zeist niet, en zullen dus resulteren in legere bussen. 
 • Lijn 73: De frequentie tussen Utrecht en Zeist blijft gelijkwaardig, maar er wordt met grotere bussen gereden, op dit traject op sommige tijdstippen geen overbodige luxe. De uitbreidingen tussen Utrecht en Maarssenbroek zijn echter volledig buiten proportie. De bussen zitten alleen in het weekend vrij vol, maar overdag is zelfs in de spits de bezetting vrij matig, standaardbussen zouden doorgaans volstaan. De uitbreidingen zijn leuk als experiment, maar niet ten koste van ander OV!
 • Lijn 77: Op lijn 77 is de uitbreiding 's ochtends van Nieuwegein naar Utrecht en 's avonds van Utrecht naar Nieuwegein welkom, maar de rest van de vele toegevoegde ritten zijn volledig overbodig, zeker aangezien ook al met grotere bussen gereden gaat worden. Deze lijn kent behalve op de eerstgenoemde tijdstippen absoluut geen capaciteitsproblemen met ieder kwartier een standaardbus. Een gelede bus kan dus het aantal reizigers prima, ook de frequentie nog eens flink verhogen is echt met geld smijten. Hetzelfde geldt voor alle uitbreidingen richting Bilthoven. Ook hier, prima dat men probeert nieuwe reizigers te trekken, maar niet ten koste van bestaande reizigers!
 • Samenvattend verbetert er op lijn 28 en 41 eigenlijk niets, en op lijn 50, 73 en 77 worden op veel momenten extra ritten toegevoegd waar totaal geen vraag naar is.